Terms and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ snookerthdailynews.com เพื่อให้การใช้บริการของคุณเป็นประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1 การเข้าชมหรือใช้บริการใด ๆ ของเว็บไซต์ snookerthdailynews.com จะถือว่าคุณยอมรับและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในเอกสารนี้ การไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้.

1.2 หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในเวลาปัจจุบันหรือในอนาคต โปรดหยุดการใช้บริการทันที.

2.การใช้บริการ

2.1 คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในการใช้บริการของ เว็บไซต์ snookerthdailynews.com

2.2 คุณต้องเป็นผู้ใช้งานที่มีความรับผิดชอบและจะต้องใช้บริการอย่างถูกต้อง ไม่โจมตีหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

2.3 การเข้าถึงและใช้บริการของ เว็บไซต์ snookerthdailynews.com เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง.

3.ความเป็นส่วนตัว

3.1 เว็บไซต์ snookerthdailynews.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ.

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่ เว็บไซต์ snookerthdailynews.com จะได้รับการปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนด.

4.ลิขสิทธิ์

4.1 เว็บไซต์ snookerthdailynews.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงโลโก้และอินเตอร์เฟซทั้งหมด.

4.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการคัดลอก เผยแพร่ แก้ไข หรือใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร.

5.การรับผิดชอบและความรับรู้

5.1 เว็บไซต์ snookerthdailynews.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเว็บไซต์.

5.2 คุณต้องรับรู้และยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันและการใช้บริการเกี่ยวกับเกมออนไลน์